zaterdag 14 oktober 2017

Fietstocht - Vogels langs de zuidkust

DSC05870DSC05875

De tweede dag van het Terschelling weekend hebben we vrijwel volledig op de fiets doorgebracht. Vlakbij ons hotel begon een fietspad dat helemaal doorliep tot Oosterend. Op het eerste stuk zaten veel schapen en het fietspad en de dijk waren dan ook bedekt met heel veel schapenpoep.

DSC05876

Steenlopers

 Steenloper met rosse grutto op achtergrond

Langs de zuidkust van het eiland zaten heel veel vogels, onder andere een aantal steltlopers. Ze zijn niet altijd eenvoudig te identificeren omdat ze nogal op elkaar lijken en ze in oktober in een aantal gevallen een ander uiterlijk hebben dan in het broedseizoen. De steenloper is daar een voorbeeld van, in de zomer een bontgekleurde vogel, in de winter vooral bruin met wit. Belangrijk kenmerk dat hem onderscheid van andere steltlopers zijn de oranje poten. De vogels broeden in Scandinavië, Canada en Alaska en zijn de rest van het jaar ook langs de Nederlandse kusten te zien.

 Stevig doorstappend steenlopertje

Hieronder nog een paar steenlopers.
Rosse gruttoDeze grutto's zijn iets kleiner dan de gewone grutto en in hun snavel zit aan het eind een klein knikje omhoog. Op een deel van onze foto's is dit goed te zien. Het uiteinde van de snavel is donker gekleurd, bij de aanhechting aan de kop is de snavel roze. Bij jonge vogels is het roze gedeelte groter. 
Ze broeden op de noordelijke toendra en zijn de rest van het jaar zijn ze in een veel groter gebied, waaronder de wadden, te bewonderen. De vogel op bovenstaande foto's is duidelijk een juveniel.De IUCN heeft een beschermingsstatuslijst ontwikkeld waarop de status kan variëren van niet bedreigd tot uitgestorven. Daartussen zijn 6 andere statussen beschreven. De rosse grutto heeft de status gevoelig, dat is de status die het dichtst bij niet bedreigd zit. De IUCN kijkt wereldwijd en de status zegt dus niet direct iets over de positie van deze vogel in Nederland. Vooral in de Aziatische gebieden verslechteren de omstandigheden van deze vogel, onder andere door vervuiling.

Scholekster

Deze zwart-witte vogel met felgekleurde snavel en poten is makkelijk te herkennen. De aantallen scholeksters in de Waddenzee zijn sinds 1985 met 35% afgenomen. Ook andere kustgebieden waar de vogel veel voorkwam zijn door toedoen van de mens minder of niet meer geschikt als leefgebied voor de scholekster. De vogel staat sinds 2015 op de lijst van bedreigde vogels.

Tijdens de fietstocht was het prachtig weer, in zuidelijke richting weerkaatste het zonlicht mooi in de zee.

DSC05907DSC05917DSC05901


Rotgans

Rotgans 05Rotgans 10

Van deze relatief kleine gans hebben we er een heleboel gezien aan de zuidkust van Terschelling. De volledig zwarte kop is een van de kenmerken van de rotgans. Bij ganzen die er een beetje op lijken, de Canadese gans en de brandgans is de kop deels wit. De rotgans broedt op de Siberische toendra, een groot deel van de wereldpopulatie overwintert in het Waddengebied en in Zeeland.

Zilvermeeuw

Zilvermeeuw 01Zilvermeeuw
De meeuw op de foto hierboven demonstreert een trucje dat we een aantal vogels hier zagen doen. Ze vangen een krab, en moeten die vervolgens kraken. Ze laten de krab van een aantal meters hoogte op het fietspad vallen, daardoor breekt het schild van de krab en kan de meeuw het beest opeten. 

Zilvermeeuw 02

Wulp

Wulp 04Wulp 07
De wulp is met zijn kromme naar beneden gebogen snavel de grootste steltloper van West-Europa. De afgelopen jaren is het aantal wulpen sterk afgenomen. De vogels die hier broeden overwinteren in het zuiden, de wulpen die Scandinavië en Rusland broeden overwinteren juist weer in Nederland. De wulp is daardoor het hele jaar in Nederland te zien.

DSC05934DSC05967DSC05961DSC05945DSC05968DSC06028
DSC06030Bontbekplevier
De bontbekplevier is in het Waddengebied vooral een doortrekker, ze broeden in Scandinavië, IJsland en Groot-Brittannië. Deze vogel wordt op de internationale lijst niet met uitsterven bedreigd, maar in Nederland zou dat wel kunnen gebeuren omdat er te weinig broedparen zijn.
De volgende foto laat zien dat het een prachtige oktoberdag was voor zo'n fietstochtje.

DSC05965


Bergeend

Bergeend 04

De bergeend is gemakkelijk te herkennen aan zijn contrastrijke verenpak. Ze komen vooral voor op zanderige modderige kusten zoals hier op Terschelling.

Bonte strandloper


De bonte strandloper is in Nederland vooral in het voor- en najaar te zien als trekvogel. Tijdens het broedseizoen heeft de vogel een hoekige zwarte buikvlek. In oktober is de vogel van onderen helemaal wit. Van een afstandje lijkt de vogel in dit seizoen op de steenloper, maar de bonte strandloper heeft donkere poten, de steenloper heeft oranje poten.

Tapuit


De tapuit leeft vooral op de grond en broedt tot in het verre noorden. Ze overwinteren ten zuiden van de Sahara en leggen dus enorme afstanden af voor zo'n klein vogeltje. De tapuit is nauwelijks groter dan de huismus.

vrijdag 13 oktober 2017

Nijmegen - Terschelling


 Veerboot Friesland

Dit verjaardagsuitje dat ik van Arjan cadeau had gekregen hebben we in oktober gepland in een weekend waarin het heel mooi weer zou worden. Een orkaan die over Ierland trok zorgde voor buitengewoon mooi weer in Nederland. Het werd al vanaf het begin van de week voorspeld en toen hebben we een hotel voor het weekend geboekt Op vrijdag 13 oktober begon ons weekend met een autorit naar Harlingen en de boottocht naar Terschelling.
Het mooie weer was die vrijdag nog niet echt gearriveerd in Noord-Nederland. Het was tamelijk grauw.
Hierboven de vlag van Terschelling en onze veerboot, de Friesland.


Overtocht Harlingen - Terschelling

DSC05825 Vlieland

De grilligheid van de vaargeulen en het feit dat de boot om de zandplaat Griend moet varen maakt dat de afstand die je aflegt bijna twee keer zo groot is als een rechte lijn van Harlingen naar Terschelling weergeeft. Daardoor duurt de overtocht twee uur.
Op de foto hierboven varen we langs het buureiland Vlieland. Op de volgende foto de duinen in het uiterste westen van Terschelling.

DSC05830
 Westen van Terschelling


Brandaris

DSC05852Brandaris
Langzaam maar zeker kwam de Brandaris dichterbij. De oudste vuurtoren van Nederland. Er stond al een Brandaristoren in 1323 die de nauwe doorgang tussen Vlieland en Terschelling moest markeren. Door de verschuiving van het eiland stortte de eerste toren in 1570 in zee. Ruim 20 jaar later bouwde men een nieuwe toren die ook meteen weer instortte. De huidige toren is in 1594 opgeleverd.
De Brandaris is een Rijksmonument.
Hieronder een panoramafoto van het westelijke deel van Terschelling.


DSC05845DSC05869DSC05846DSC05848

Vlakbij het haventje van West-Terschelling waren een paar kitesurfers hun kunsten aan het vertonen.

DSC05864DSC05867


Na aankomst in de haven hebben we direct fietsen gehuurd en zijn daarmee naar ons hotel gefietst, net ten oosten van het dorp.
's Avonds wilden we gaan eten in West-Terschelling bij restaurant Storm dat het hoogst scoort bij Tripadvisor. Helaas zat het vol, ze adviseerden ons het bij Restaurant Wigwam te proberen. Daar was inderdaad plek, maar we hebben wel eens betere adviezen gekregen. Het was gewoon een veredelde snackbar.